Elämäntaideohjaajakoulutus

ELÄMÄNTAIDEOHJAAJA

Elämäntaideohjaajakoulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusten lisäksi monet kohtaamani ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.

Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä

Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toiminnan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmettelylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän tilaa?

Elämäntaideohjaajakoulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

Sisältöalueita:

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehon kuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla,  välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään  uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

Koulutuskertoja 10x2pv. Lähiopetuspäivien väleissä henkilökohtaisia harjoituksia sekä pienryhmätapaamisia.

Kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa vastaa Elämäntaideohjaajakoulutusta

Kouluttaja

Merja-Riitta Hämäläläinen
Opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija, elämäntaideohjaaja-koulutuken kehittäjä, vastuukouluttaja

Tiedustelut

Merja-Riitta Hämäläinen, 050 5276193, merjariitta.hamalainen@ikarosterapia.com

Voit tilata  koulutuksen omalle ryhmällesi tai koulutusyhteisöösi.

 

Terapeuttinen taidetyöskentely

Koulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille, ihmissuhdetyötä tekeville tai alalle aikoville, sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

Sisältöalueita:

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia luovan taidetyöskentelyn avulla
 • kehotietoisuusharjoituksia
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuuksien oppimista

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä henkilökohtaisista harjoituksista ja ryhmätapaamisista jaksojen välillä.

Elämäntaideohjaajan pätevyyteen vaaditaan kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa ( yht 10x2pv)

 

Koulutus Helsingissä 2018

Koulutuspäivät: 22-23.3., 3-4.5., 9-10.8., 4-5.10., 22-23.11.

Koulutuspaikka Oulunkylän pieni kulttuuritalo.

Koulluttajina Merja-Riitta Hämäläinen ja Marjut Liesmäki

Uusi koulutusjakso alkaa Helsingissä vuoden 2019 alussa

 

Koululus Rovaniemellä 2018-2019

Koulutuspäivät: 10-11.11.2018, 19-20.1.2019, 23-24.3.2019, 18-19.5.2019,17-18.8.2019

Kouluttajana Merja-Riitta Hämäläinen ja Ulla Hoikka

 

 

 

Kouluttajat

Merja-Riitta Hämäläläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija, elämäntaideohjaajien vastuukouluttaja

Elämäntaidekoulutuksen vastuukouluttaja

Marjut Liesmäki

Taiteilija, luovuusterapian asiantuntija, työnohjaaja

Ulla Hoikka

Rosen-terapeutti, vedataideopettaja, kuvataiteilija, elämäntaideohjaaja

Tiedustelut:

 

Merja-Riitta Hämäläinen

050 5276193
merjariitta.hamalainen@ikarosterapia.com

Ulla Hoikka

045 895 1033
ulho48@gmail.com

Marjut Liesmäki

marjut.liesmaki@gmail.com

www.marjutliesmaki.com

Koulutusta voi myös tilata oppilaitoksiin, koulutuskeskuksiin tai valmiille ryhmille. Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä.

 

Marraskuussa 2017 valmistuivat ensimmäiset Elämäntaidekoulu Ilon kouluttamat elämäntaidekouluttajat, joilla on lupa kouluttaa elämäntaideohjaajia ja elämäntaidevalmentajia.

Yhteystiedot:

Hoikka, Ulla, Rovaniemi, 0458951033, ulho48@gmail.com, www.artilo.fi

Lehmuskoski, Pirjo, Rovaniemi, 0408383696, pirjo.lehmuskoski@gmail.com

Liukko, Riitta, Kerava, 0400206239 riitta.liukko@gmail.com, www.mooli.fi

Rimpiläinen, Minna,  Rovaniemi, 0440197496, minna.rimpiläinen@mooli.fi, www.mooli.fi

Vääräniemi, Mirja, Rovaniemi, 0405269031, mimmavaara@gmail.com, facebook.com/maariankukka

 

 

 

 

Hoitava keho – tietoinen kosketus

Täydennyskoulutus ihmissuhde,­ sosiaali- ja hoitoaloilla työskenteleville tai aloille aikoville. Henkilökohtainen oman elämän kasvumatka.

Koulutus

 • Antaa valmiudet tehdä  tietoiseen, läsnäolevaan kosketukseen pohjautuvia  kehohoitoja ja kehoharjoituksia
 • Lisää ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä, kehon viisaudesta ja kyvystä hoitaa ja tasapainottaa
 • Vahvistaa hyväksyvää, läsnäolevaa yhteyttä omaan itseen ja toiseen ihmiseen
 • Syventää ymmärrystä tietoisen kosketuksen vaikuttavuudesta kehoon, tunteiden kokemiseen ja mieleen
 • Tutustuttaa  luovuusterapeuttiseen työskentelyotteeseen ja harjoituksiin
 • Antaa välineitä omaan työkalupakkiin

Tietoinen kehotuntuma tukee hyvinvointia ja kehittää vuorovaikutustaitoja sekä avaa oven oman itsen ja erityislaadun syvempään oivaltamiseen.

Hyväksyvä, myötätuntoinen, kehollinen lähestymistapa

Harjoitukset tukevat kykyä olla läsnä vaihtelevissa tilanteissa ilman tulkintaa tai tarvetta ratkaista asioita. Opit käyttämään keho - ja taidelähtöisiä menetelmiä ohjauksissa ja kohtaamisissa.

Koulutus kestää n. puolitoista vuotta. Koulutuksen kokonaiskesto on 96 tuntia, jotka jakaantuvat tasaisesti koulutuksen ajan viikonloppuihin ja arki-iltoihin.

Tapaamisten välillä harjoitustöitä. Koulutus on kokemuksellista ja seuraa luovasti ryhmän opimisprosessia.

 

Koulutus alkaa, kun riittävä määrä osallistujia on koossa. Jos koulutus kiinnostaa, ota yhteyttä.

Kouluttaja

Merja-Riitta Hämäläläinen
Opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija

Tiedustelut

Merja-Riitta Hämäläinen, 050 5276193, merjariitta.hamalainen@ikarosterapia.com

Voit myös tilata vastaavansisältöisen koulutuksen omalle ryhmällesi tai koulutusyhteisöösi.