Elämäni kuvat - voimauttava elämänkaarityöskentely

Viikonloppukurssit

Kuka olen? Mistä tulen? Minne olen matkalla?

Mikä on minun elämäni tarina?

Voimauttavan elämänkaarityöskentelyn  tavoitteena on saada uudenlaisia näkökulmia ja ymmärrystä omaan elettyyn elämään. Asettuminen omalle elämänkaarelle voimaannuttaa ja lisää kykyä elää enemmän nykyhetkessä.

Työskentely tapahtuu taide- ja luovuusterapeuttisin menetelmin.

Viikonlopun aikana rakennetaan konkreettisesti oman elämän polku.Materiaalina käytetään monenlaista kuva- ja korttimateriaalia, myös omia valokuvia, joden avulla avataan suhde oman elämänkaaren kokonaisnäkymään.

Elämänkaaren rakentamisessa on aluksi kysymys muistamisesta. Kuvat auttavat muistia tuomaan esille lisää muistettavaa sekä tunnistamaan omien elämänkokemusten laatua ja merkitystä. Työskentelyprosessin aikana pyritään löytämään elämänkaarelta kohtia, jotka ovat suunnanneet elämän kulkua ja joihin voidaan vaikuttaa työskentelyllä. Vaikuttaminen tapahtuu kuvilla, kuvien kautta, kuvia lisäämällä, siirtämällä ja poistamalla. Työskentelyn kuluessa elämänkaari alkaa muodostua kokonaiseksi. Kun oma elämänhistoria selkiytyy ja jäsentyy, menneisyyteen sitoutuneet voimavarat alkavat siirtyä nykyhetkeen. Nykyhetkessä avautuvat mahdollisuudet tehdä valintoja tulevaisuuteen.

Kursseja voi tilata

omalle paikkakunnalle tai jo valmiille ryhmille sekä koulutusta järjestäviin organisaatioihin.

 

Opettajana Merja-Riitta Hämäläinen