Elämäntaideohjaajakoulutus

Elämäntaideohjaajakoulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusten lisäksi monet kohtaamani ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.

Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä

Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toiminnan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmettelylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän tilaa?

Elämäntaideohjaajakoulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

 

Sisältöalueita

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehon kuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

 

Koulutuskertoja 10x2pv. Lähiopetuspäivien väleissä henkilökohtaisia harjoituksia sekä pienryhmätapaamisia. Lopussa henkilökohtainen luova lopputyö, oman oppimiskokemuksen prosessin kuvaaminen.

Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen.

Koulutusta voi tilata omalle ryhmälle tai koulutusyhteisölle.

 

Elämäntaideohjaan pätevyyden voi saada myös osallistumalla terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksiin. Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksot ovat vuoden mittaisia ja koostuvat viidestä kahden päivän jaksosta.

Kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa vastaa Elämäntaideohjaajakoulutusta. Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksia on tarjolla Helsingissä ja Rovaniemellä. Alempana lisää tietoa tästä vaihtoehdosta.

Ota yhteyttä

Merja-Riitta Hämäläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija, taiteilija sekä Elämäntaidekoulu Ilon luoja.

050 527 6193
merjariitta.hamalainen [at] ikarosterapia.com

Yhteydenottolomake