Koulutukset

Elämäntaidekoulu Ilon koulutuksissa pääset kiinni omaan luovuuteesi ja elämänvoimaasi, saat välineitä työ- ja yksityiselämääsi.

Oppiminen on luovaa, kokemuksellista ja poikkitaiteellista. Se lisää ymmärrystä luovuus- ja taideterapeuttisten menetelmien hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista.

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusteni lisäksi monet kohtaamani viisaat ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.
Pedagoginen menetelmä koulujen työntekijöille sekä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille vahvistamaan kouluarjen hyvinvointia.
Täydennyskoulutus ihmissuhde,- sosiaali- ja hoitoaloilla työskenteleville tai aloille aikoville. Henkilökohtainen oman elämän kasvumatka.