Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusteni lisäksi monet kohtaamani viisaat ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.

 

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus

 

Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä

Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toiminnan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmettelylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän tilaa?

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

Käymällä kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn opintovuotta saa Elämäntaideohjaaja-nimikkeen.

Koulutukseen voi osallistua ilman aikomusta valmistua Elämäntaideohjaajaksi. Koulutukseen sitoudutaan vuodeksi kerrallaan.

 

Sisältöalueita:

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehon kuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

 

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä henkilökohtaisista harjoituksista ja ryhmätapaamisista jaksojen välillä. Jokaisen koulutusvuoden päätteeksi tehdään luova lopputyö.

Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen ja artikkeleihin.

Elämäntaideohjaajan pätevyyteen vaaditaan kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa ( yht 10x2pv)

Koulutus Helsingissä 2023

Koulutuspäivät:

 • 12.-13.1.
 • 23.-24.3.
 • 11.-12.5.
 • 10.-11.8.
 • 19.-20.10.

Koulutuspaikka: Lapinlahden Lähde

Kouluttajana

Merja-Riitta Hämäläinen

Hinta 1250 € (sis. alv 24%)

Koulutus Turussa 2023

Koulutuspäivät:

 • 19.-20.1.
 • 16.-17.3.
 • 25.-26.5.
 • 17.-18.8.
 • 26.-27.10.

Koulutuspaikka:

Konsan Kartano, Virusmäenkatu 9, Turku

Kouluttajana

Merja-Riitta Hämäläinen & Milja Kivi

Hinta 1250 € (sis. alv 24%)

Koulutus Rovaniemellä

Koulutuspäivät:

 • 27-28.10.2022
 • 24-25.11.2022
 • 16-17.2.2023
 • 4-5.5.2023
 • 24-25.5.2023

Vuonna 2023 alkavat koulutuspäivät:

 • 18-19.2.2023
 • 25-36.3.2023
 • 27-28.5.2023
 • 19-20.8.2023
 • 28-29.10.2023

 

Kouluttajina

Pirjo Lehmuskoski
040 838 3696
pirjo.lehmuskoski [at] gmail.com

Minna Rimpiläinen
0440 197 496
minna.rimpilainen [at] mooli.fi
 

Hinta 930 € (sis. alv 24%)

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusta voi myös tilata oppilaitoksiin, koulutuskeskuksiin tai valmiille ryhmille. Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä.

Koulutus Muoniossa 2022-2023

Lähikoulutuspäivät:

 • 3.-6.12.2022
 • 15.-18.6.2023

Teamsilla iltakoulutukset klo 17.30-20.30:

 • 31.10.2022
 • 12.1.2023
 • 15.3.2023
 • 2.5.2023

 

Kouluttaja

Minna Rimpiläinen
0440 197 496
minna.rimpilainen [at] mooli.fi

 

Hinta 930 € (sis. alv 24%)

Yhteystiedot

Hämäläinen, Merja-Riitta
Helsinki
050 527 6193
merjariitta.hamalainen [at] ikarosterapia.com

 

Kivi, Milja
040 414 9363
yhteys [at] miljakivi.fi

 

Lehmuskoski, Pirjo
040 838 3696
pirjo.lehmuskoski [at] gmail.com

 

 

Rimpiläinen, Minna
0440 197 496
minna.rimpilainen [at] mooli.fi
www.mooli.fi

 

Hoikka, Ulla
Rovaniemi
045 895 1033
ulho48 [at] gmail.com
www.facebook.com/ArtILOtaidegalleria
www.facebook.com/ulmarho

 

Liukko, Riitta
0400 206 239
riitta.liukko [at] gmail.com
www.mooli.fi

 

Kirsikka Ollanketo
050 3275122
kirsikka.ollanketo [at] hotmail.com

 

Vääräniemi, Mirja
0400 906 411
mimmavaara [at] gmail.com
www.facebook.com/maariankukka

 

Palautetta koulutuksesta

Opintokokonaisuus taideterapeuttisesta työskentelystä on ollut minulle positiivisen mullistava ja elämäntilannettani isosti tukeva. Koulutus mahdollisti sisäisen tilan johon kääntyä työskentelemään oman elmän kohtaamattomien tai riittämättömästi kohdattujen aiheiden parissa. Monipuolisten taideterapeuttisen menetelmien, mielikuvamatkojen, rentoutusharjoitusten ja liikeharjoitusten kautta käsitellyt aiheet loivat soljuvan kokonaisuuden.

Ohjaajien turvallinen, lämmin, läsnäoleva, iloisen innostava, herkällä korvalla kuuleva ja elämyksellisen aito olemus sekä heidän ja ryhmän antama peilaus ja tuki on ollut todella arvokasta.

Turvalliseksi koettu opintoryhmä mahdollistaa aina syvemmän itsen tarkastelun ja oppimisen. Opinnoissa painottuu elämän ja taiteen moninaisuus ja ihmisyyden kerrostumat.

Eri aihealueiden kautta rakentunut kokonaisuus on kuin elämä itse, aina uutta paljastava, ihmetystä herättävä, muutosta näkyväksi tekevä. Kukin osallistuja on oman totuutensa äärellä ja kaikki ilmenevä on yhtä totta ja oikein. Sallivuuden ja hyväksynnän kautta eitietämisen tilan ja flown saavuttaminen mahdollistuu.

On ihanan opettavaista ja maagista kuinka erilaiset ja juuri oikeat ihmiset kokoontuvat saman kiinnostuksen äärelle matkan ajaksi.

Suosittelen koulutusta lämmöllä ♥

- Kirsikka, 44v, sosionomi